Lyd & Vibrationsdæmpning

Industriel lyddæmpning

Hos Stæhr Industries har vi mere end 20 års erfaring med støjdæmpning af alle typer motorer, kedler, ventilationsanlæg, tørreanlæg, blæsere etc. etc.. Vi har derfor indgående kendskab til lovgivningen, samtidig med at vi evner at tage højde for din problemstilling og dine omgivelsers forventninger. Vi sørger altså for, at løse din problemstilling effektivt og med den bedste løsning for jeres virksomhed.
Vi kan levere effektive løsninger for reducering af støj på både enkelte maskiner og komponenter og hele anlæg – alt afhængig af hvad i har brug for.

Vi kan blandt andet være behjælpelige med:

Lyddæmpere specialdesignet til dine behov

Hos Stæhr Industries har vi standard- og skræddersyede lyddæmpningsløsninger, som passer til jeres situation og krav. Vi kommer gerne ud og måler op, beregner støjniveauet og udvikler en løsning baseret på vores beregninger og jeres krav.

Vores kompetenceområde spænder bredt, men vi har særlig stor erfaring indenfor følgende områder:

Disse industrier er ofte udfordret af støjgener – både for omverdenen og for personalet omkring de pågældende kedler og motorer. Derfor kan vi hjælpe med effektiv reducering af støjudledning ved at designe en lyddæmper specielt til det enkelte maskinrum – også på begrænset plads. Vi leverer en totalløsning med opmåling, design og montering af lyddæmperen, ligesom vi også udfører eftermålinger og dokumentation for at sikre, at vores løsning konstant yder den korrekte lyddæmpning.